Utbildningar

S.Q.S i Värmland AB erbjuder utbildning inom:

  • FR 2000
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Miljöcoachning
  • Kvalitetscoachning
  • Arbetsmiljö
  • Interna revisioner

Integrerade ledningssystem

I Kvalitet, Miljö och Systematiskt Arbetsmiljöarbete för mindre företag. Kursdagarna genomförs gemensamt med de deltagande företagen. Målsättningen med kursen är att deltagande företag skall få kunskap om hur man skapar ett fungerande ledningssystem som i slutändan leder till en tredjepartscertifiering. Utbildningen riktar sig främst till företagsorganisationer eller liknande nätverk. Men kan även genomföras på det enskilda företag.

 

ISO 14001 grundkurs i praktisk tillämpning

Kursen vänder sig till alla som jobbar med miljöledning i olika typer av företag, miljösamordnare samt en bra grundutbildning för de som skall jobba med internrevisorer.

Internrevisionskurs av ledningssystem uppbyggda enl. ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Utbildningen vänder sig främst till personer som skall utföra interna revisioner inom sin organisation. Den utgår från kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Övningar ingår som delmoment i syfte att förbereda, genomföra och rapportera en intern revision. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Utbildningen är uppbyggd enl. standarden ISO 19011.

ISO 9001 grundkurs i praktisk tillämpning

Kursen vänder sig till alla som jobbar med kvalitetsledning i olika typer av företag, kvalitetssamordnare samt en bra grundutbildning för de som skall jobba med internrevisorer.

 

Skriv ut E-post

S.Q.S Kvalitets- och Miljöledning AB
Box 68
688 22 Storfors

Telefon
0550-628 11

0705-66 18 11

E-post
info@sqs-varmland.serlicens 

 

 

Copyright 2017 by SQS Värmland - All rights reserved. Designad och producerad av Enfini solutions.